פתח תקווה

בפתח תקווה יש לנו חברות ברית, במגזר השירותים הכלליים, לניקיון משרדים, מבנים, בתי ספר, טאטוא וניקיון כבישים ציבוריים.