בני ברק

בבני ברק יש לנו חברות ברית בתחום המזון לייצור קינוחים וכן בתחום השירותים הכלליים לניקיון משרדים.